Bezmaksas piegāde no 29 EUR. Piegāde 5-7 darba dienu laikā.

Privātuma politika

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) nosaka vispārīgos CARESHOP tīmekļa vietnes un interneta veikala lietošanas noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti, kad Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas CARESHOP e-veikalā piedāvātās preces vai Lietotājs jebkādā citā veidā izmanto vietnes piedāvātos pakalpojumus. Pirms CARESHOP vietnes un tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanas, rūpīgi jāizlasiet un iepazīstaties ar šiem Noteikumiem. Iegādājoties CARESHOP tīmekļa vietnē preces un izmantojot tajā piedāvātos pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Noteikumiem.

1.2. CARESHOP e-veikals ir mazumtirdzniecības veikals, kas orientējas uz patērētājiem, kuri pērk preces personiskām vajadzībām, kuras nav saistītas ar uzņēmējdarbību.

1.3. CARESHOP vietni administrē kā TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS un e-veikalā preču tirdzniecību organizē, izpilda un ar to saistītos pakalpojumus sniedz kā Pārdevējs UAB “Orkla Care”, biroja adrese: Trinapolio g. 9E, LT-08337, Viļņa, Lietuva, juridiskās personas kods: 301240827, PVN maksātāja numurs: LT10000357351.

1.4. Pircējs šajos Noteikumos ir jebkura persona, kas iepērkas CARESHOP e-veikalā, Lietotājs ir persona, kas izmanto citus tīmekļa vietnes pakalpojumus. Tiesības lietot CARESHOP e-veikalu ir personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru spējas nav ierobežotas ar tiesas rīkojumu; – juridisko personu pilnvarotie pārstāvji.

1.5. Pērkot preces, Pircējs bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties šo preci.

1.6. Reģistrējoties CARESHOP e-veikalā, Pircējs piekrīt Noteikumiem un  apstiprina, ka ievēros tos.

1.7. Kad CARESHOP e-veikala apmeklētājs tajā iegādājas preces, kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu, šie Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja noslēgtā pirkšanas un pārdošanas līguma sastāvdaļu un ir saistošs juridisks dokuments abām pusēm. Pirkuma un pārdošanas līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs ir pasūtījis preces un veicis apmaksu saskaņā ar noteikto kārtību un saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

1.8. CARESHOP mājas lapas apmeklētājam tiek liegta iespēja parakstīities uz CARESHOP e-pastu, iepirkties interneta veikalā vai izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus, ja Lietotājs nav iepazinies ar Noteikumiem un/ vai nepiekrīt tiem. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai tā daļai, viņš nedrīkst pasūtīt preces CARESHOP interneta veikalā un / vai izmantot citus vietnes pakalpojumus. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pircējs/ Lietotājs ir izpildījis un bez nosacījumiem piekritis visiem Noteikumiem.

1.9. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Kad Pircējs iepērkas CARESHOP e-veikalā, tiek piemēroti Pasūtījuma iesniegšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi, tāpēc Pircējam ieteicams iepazīties ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.10. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir bez nosacījumiem atbrīvots no tās, ja Pircējs nav pilnībā vai daļēji iepazinies ar Noteikumiem, pat ja viņam ir dota šāda iespēja.

1.11. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam ierobežot CARESHOP e-veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs CARESHOP e-veikalu izmanto, pārkāpjot šos Noteikumus, cenšas kaitēt CARESHOP e-veikala darbības stabilitātei un drošībai.

1.12. Ņemot vērā Noteikumu 1.2. punktu un ar mērķi vispirms apmierināt mazumtirdzniecības patērētāju vajadzības, Pārdevējs patur tiesības ierobežot pirkumus, kam ir vairumtirdzniecības pirkuma pazīmes. Tas ir, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt un (vai) izpildīt Pircēja pasūtījumu (-us), ja Pircējs veic mazumtirdzniecībai neparasti lielu preču daudzumu pasūtījumus (neatkarīgi no tā, vai preces tiek pasūtītas vienā pasūtījumā vai vairākos pasūtījumos salīdzinoši īsā laika periodā) un/vai ja Pircēja pasūtījumam (-iem) ir citas vairumtirdzniecības pirkuma pazīmes.

1.13. Nopietnu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt CARESHOP e-veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam/Lietotājam. Šāda rīcība neietekmē jau noslēgtos pirkuma līgumus.

1.14. Viss CARESHOP tīmekļa vietnes saturs, ieskaitot tekstu, dizainu, grafiskos elementus, logotipus, preču zīmes, nosaukumus, vizuālos darbus, skaņu ierakstus, programmatūru un citus intelektuālā īpašuma objektus, pieder UAB “Orkla Care”. Bez atsevišķas tīmekļa vietnes nodrošinātāja atļaujas tos aizliegts izmantot citiem nolūkiem, kas nav CARESHOP tīmekļa vietnes pārlūkošana un iepirkšanās, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar nosaukto, nedrīkst reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai citādi izmantot ne visu šo vietni, ne atsevišķas šīs vietnes vai tās satura daļas. Materiālu CARESHOP tīmekļa vietnē UAB “Orkla Care” saviem klientiem sniedz kā pakalpojumu, tāpēc to var izmantot tikai informatīviem nolūkiem.

1.15. Izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, „Facebook” sociālā tīkla pakalpojumus, var tikt piemēroti trešo pušu noteikumi. Piemēram, „Facebook” visiem saviem lietotājiem un apmeklētājiem piemēro Paziņojumu par tiesībām un pienākumiem. Tāpēc, izmantojot šādu trešo pušu pakalpojumus, ieteicams iepazīties ar noteikumiem, ko tās piemēro.

  1. Reģistrācija un Personas datu apstrāde

2.1. Ja Pircējs vēlas izmantot CARESHOP e-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, viņam jāreģistrējas CARESHOP e-veikala sistēmā kā parastam vai vienreizējam lietotājam, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas anketā jānorāda šādi Pircēja Personas dati: vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, kur preces tiks piegādātas, tālruņa numurs, citi dati, kas nepieciešami preču piegādei. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā norāda juridiskās personas nosaukumu. Lietotājam nav jāreģistrējas, lai izmantotu vietnes pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tīmekļa vietnes saturs, lai gūtu labumu Lietotājam.

2.2. Pircējs, iepērkoties CARESHOP e-veikalā, ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, viņam nekavējoties tie jāatjaunina. Pārdevējs nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Pircējam un/vai trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un/vai nepilnīgus Personas datus vai nav mainījis un papildinājis datus pēc to maiņas.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā bez ierobežojumiem mainīt, papildināt vai dzēst savus reģistrācijas datus.

2.4. Reģistrēts Pircējs/Lietotājs iegūst individuālus pieteikšanās datus (lietotājvārdu un paroli) un apņemas tos glabāt, turēt noslēpumā un neizpaust trešajām personām. Pircējs/Lietotājs ir atbildīgs par viņam piešķirto piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkādām darbībām (datu pārsūtīšanu, preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras CARESHOP e-veikalā tiek veiktas, pieslēdzoties ar Pircēja individuālo lietotājvārdu un paroli. Ja CARESHOP vietnes vai e-veikala pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēdzas ar Pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju/Lietotāju. Ja Pircējs/Lietotājs zaudē savus pieteikšanās datus, viņam tas nekavējoties jāpaziņo pa pastu, tālruni, faksu vai e-pastu.

2.5. Pārdevējam kā datu pārzinim ir tiesības vākt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt šo Noteikumu mērķiem Personas datus, kurus Klients tieši vai netieši sniedz (piemēram, veicot pirkumus e-veikalā), apmeklējot CARESHOP tīmekļa vietni vai e-veikalu un izmantojot tā pakalpojumus.

2.6. Pircēja/Lietotāja iesniegtie Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar ES Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuri reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un uzglabājot Klienta/Lietotāja Personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, ar kuriem nodrošinās Personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

2.7. Pircēja/Lietotāja Personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju/Lietotāju preču pārdošanas un piegādes procesā, izrakstot grāmatvedības dokumentus pēc pieprasījuma, nodrošinātu grāmatvedības prasības, izpildot citas saistības, kuras izriet no pirkšanas-pārdošanas līguma, un Pircējam/Lietotājam nodrošinot piekļuvi citiem CARESHOP vietnes un e-veikala pakalpojumiem. Pircēja Personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā saņemtu Pircēja piekrišanu.

2.7.1. Pircēju / Lietotāju identificēšanai un pirkšanas-pārdošanas līguma izpildei (elektroniskās tirdzniecības mērķiem) tiek apstrādāti personas identifikācijas, kontakt informācijas dati, pirkuma finanšu dati un dati par iegādāto preci. Nesniedzot nepieciešamo informāciju, Pārdevējam nebūs iespēja sniegt attiecīgo pakalpojumu Pircējam / Lietotājam.

2.7.2. Grāmatvedības nolūkiem tiek apstrādāta Pircēja personas identifikācijas dati, pirkuma finanšu dati un dati par iegādāto preci.

2.7.3. Mārketinga nolūkiem tiek apstrādāta Pircēja / Lietotāja e-pasta adrese un / vai telefona numurs.

2.8. Juridiskais pamats Lietotāja Personas datu apstrādes elektroniskās tirdzniecības mērķiem ir nepieciešamība apstrādāt datus, lai izpildītu līgumu, kuram viena no pusēm ir Lietotājs (ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas b punkts).

2.9. Juridiskais pamats Lietotāja Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos ir Lietotāja piekrišana (ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

2.10. Juridiskais pamats Pircēja Personas datu apstrādei ar mērķi nodrošināt Pārdevēja pienākumu nodrošināt grāmatvedības uzskaites prasības ir, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c punkts).

2.10. Pircēja/Lietotāja iesniegtos Personas datus izmantos vienīgi Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot CARESHOP e-veikalu administrēšanu, preču piegādi un/vai sniedzot citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neizpaudīs Pircēja/Lietotāja Personas datus trešajām personām, izņemot šajā punktā minētos partnerus vai ja Latvijas Republikas tiesību aktos  noteiktajos gadījumos būs pienākums to darīt.

2.11. Pārdevējs statistikas vajadzībām var izmantot datus, kuri nav tieši saistīti ar Pircēja personu, tas ir, datus par iegādātajām precēm. Šie statistikas dati tiks apkopoti un apstrādāti tādā veidā, lai nepieļautu Pircēja identitātes vai citu Personas datu, pēc kuriem varētu identificēt personu, izpaušanu.

2.12. Pircējam/Lietotājam, lai saņemtu Pārdevēja vai viņa partnera paziņojumus vai citus Pircējam/Lietotājam noderīgus piedāvājumus, reģistrācijas anketā ir iespēja izvēlēties saņemt šādus paziņojumus vai piedāvājumus. Paziņojumu un piedāvājumu nosūtīšanai tiek apstrādāta Pircēja e-pasta adrese un / vai telefona numurs. Ja Pircējs to nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja/Lietotāja persona datus mārketinga nolūkiem un nesūtīs Pircējam/Lietotājam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri nepieciešami Pircēja pasūtījuma izpildei.

2.13. Pircēja/Lietotāja Personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Reģistrācijas laikā CARESHOP e-veikalā vai tīmekļa vietnē Pircēja iesniegtie Personas dati tiks glabāti 3 (trīs) gadus pēc Pircēja/Lietotāja pēdējās pieslēgšanās e-veikala vai vietnes sistēmai. Pircēja/Lietotāja dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti 3 (trīs) gadus pēc Pircēja/Lietotāja pēdējās pieslēgšanās e-veikala vai vietnes sistēmai. Kad Personas dati vairs nebūs vajadzīgi to apstrādes mērķiem un/vai būs beidzies to glabāšanas termiņš, tie tiks drošā veidā iznīcināti.

2.14. Pircējam/Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā, iesniedzot Pārdevējam pieprasījumu, iepazīties ar Pārdevēja apstrādātajiem viņa Personas datiem un to apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus Personas datus, pieprasīt apturēt viņa Personas datu apstrādi, izņemot datu glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likumus un šos Noteikumus. No 2018. gada 25. maija, ja pastāv ES Vispārējā datu aizsardzības regulā norādītie nosacījumi, Pircējs/Lietotājs arī iegūst tiesības uz datu pārnesamību. Pircēja/Lietotāja tiesības saistībā ar viņa Personas datu apstrādi reglamentē ES Vispārējā datu aizsardzības regula un citi Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

2.15. Ciktāl Personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, Pircējam/Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, neskarot datu apstrādi, kas balstīta uz piekrišanu, līdz piekrišanas atsaukšanas likumīgumam.

2.16. Ja Pircējs/Lietotājs vēlas iesniegt sūdzību par to, kā Pārdevējs rīkojas ar viņa Personas datiem, Pircējs/Lietotājs var sazināties ar Pārdevēju sūtot ziņu uz e-pastu: info@careshop.lv, un Pārdevējs izmeklēs šo jautājumu.

2.17. Ja Pircējs/Lietotājs nav apmierināts ar Pārdevēja atbildi vai uzskata, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja/Lietotāja Personas datus, neievērojot juridiskās prasības, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu Valsts inspekcijai.

  1. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

3.1. Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kuras ir spēkā CARESHOP e-veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču cenas CARESHOP e-veikalā tiek norādītas eiro ar PVN.

3.2. Pircējs veic maksājumus, izmantojot Paysera internetbankas sistēmu – tā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantoto internetbankas sistēmu. Maksājumus iespējams veikt no šādām internetbankām: AS “Swedbank”, AS “SEB banka”, AS “Citadele banka” vai Luminor Bank AS Latvijas filiāle. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējam internetbankas sistēmā tiek ģenerēts maksājums, atbilstoši tam tiek apmaksāts pasūtījums. Pircējs naudu ieskaita Pārdevēja kontā. Šajā gadījumā atbildība par datu drošību Pircēja maksājuma brīdī ir attiecīgajai bankai, jo visi naudas darījumi notiek bankas elektroniskajā sistēmā.

3.3. Pircējs apņemas samaksāt par pasūtītajām precēm tūlīt pēc pasūtījuma izveidošanas. Tikai pēc samaksas saņemšanas par precēm un to piegādi (transportēšanu) tiek uzsākta pasūtījuma izpilde un aprēķināts preču piegādes termiņu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad visa maksājamā summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā. Rēķinā preču cenas un piegādes izmaksas tiek norādītas ieskaitot PVN.

3.4. Ja Pircējs pieprasa PVN rēķinu, Pārdevējs to nosūta Pircējam uz e-pastu, kas norādīts Pircēja reģistrācijas veidlapā, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preču piegādes. Pircējam ir tiesības pieprasīt PVN rēķinu 30 kalendāro dienu laikā pēc preču iegādes.

  1. Preču komplektēšana un piegāde

4.1. CARESHOP e-veikala tirdzniecība tiek veikta Latvijas teritorijā un izraudzītajās Eiropas valstīs. Ārvalstu sūtījumu svars nedrīkst pārsniegt 31,5 kg.  Preces piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis SIA “DPD Latvija”.

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu tiek piemērota papildu maksa (izņemot pasūtījumiem virs 29 Eur), kas norādīta CARESHOP e-veikalā pasūtīšanas brīdī. Preču piegādes maksa var būt atkarīga no Pircēja pasūtīto preču vērtības vai fiksēta, ja Pircējam tiek piedāvāti īpaši piedāvājumi.  Tiešās piegādes izmaksas mājās ar kurjeru Latvijas teritorijā – 4,75 Eur, piegāde uz DPD Paku skapi / Pickup terminālu – 3,70 Eur.

Valstis uz kurām ir iespējams saņemt CARESHOP interneta veikalā iegādātās preces, un piegādes cenas:

Valsts

Piegādes cena

Polija

No 10,43 Eur

Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Luksemburga, Nīderlande, Francija, Slovākija, Somija, Vācija

No 13,03 Eur

Lielbritānija, Itālija, Horvātija, Slovēnija, Zviedrija, Ungārija

No 15,64 Eur

Īrija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Rumānija

No 24,91 Eur

4.3. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apjomā. Ja neizdodas to izdarīt, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu – tādā gadījumā Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksā uz Pircēja bankas kontu visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas. Par to Pircējs tiks informēts pa e-pastu vai telefoniski.

4.4. Pircēja/Lietotāja e-veikalā pasūtītās preces tiks piegādātas uz Pircēja/Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs apņemas pieņemt preces pats personīgi.

4.5. Gadījumā, ja Pircējs nav sastopams, Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, Pārdevēja pilnvarotajam pārstāvim (kurjeram) ir tiesības izsniegt preces jebkurai citai pilngadīgai personai norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai. Ja Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis nesastop ne Pircēju, ne citu pilngadīgu personu, Pircēja norādītajā adresē 3 (trīs) dienas pēc kārtas, preces glabā pilnvarotā pārstāvja Paku skapī / Pickup tīklā. Pārdevējs pēc iespējas ātrāk informē Pircēju par radušos situāciju.

4.6. Ja preces nav piegādātas Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs preces pasūtījumā norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, utt.), preces atkārtoti netiek nosūtītas, izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par preču atkārtotu piegādi.

4.7. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers) piegādā preces Pircējam mājās, birojā vai citā izvēlētajā adresē izvēlētā piegādes laikā (plkst. 8-14, 14-18 vai 18-22 darba dienās) 4-5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Pircējs saņem SMS vai e-pastu par paredzamo sūtījuma piegādes laiku un sūtījuma numuru. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes veidu un laiku.

4.8. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai arī nav piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

4.9. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi (kurjeru) jāpārbauda sūtījuma stāvoklis un atbilstība pasūtītajam.

4.10. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saplēsta iepakojuma uzlīme, bojāts iepakojums vai ir citi ārēji bojājumi), tas jānorāda pavaddokumentos (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

4.11. Ja preču pieņemšanas brīdī Pircējs konstatē, ka preču daudzums sūtījumā ir neatbilstošs vai piegādātās preces neatbilst viņa pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pavaddokumentā, Pircējam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, jāatdod atpakaļ nepasūtītās preces, bet Pārdevējs apņemas pēc iespējas īsākā laikā piegādāt atbilstošu un (vai) trūkstošo preču daudzumu un (vai) atbilstošās preces.

4.12. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā prece ir nepietiekamas kvalitātes, Pircējs nepieņem bojātās preces un tās nodod atpakaļ kurjeram, kā arī norāda preču atpakaļnosūtīšanas faktu un preču iemeslu pavaddokumentā (Pārdevēja eksemplārs). Ja Pircējs nespēj pārbaudīt preču kvalitāti sūtījumā un/ vai šajā punktā noteiktajā veidā, uzskata, ka preces ir piegādātas ar atbilstošu kvalitāti.

4.13. Kad Pircējs izvēlas saņemt preces ar DPD “Paku Skapi/ Pickup tīkls” starpniecību, pasūtījums tiek nogādātas visā Latvijas teritorijā piegādes punktos un terminālos 4-5 darba dienu laikā.

DPD “Paku Skapis/ Pickup tīkls” strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Dažu DPD “Paku Skapis/ Pickup tīkls”  darba laiks var atšķirties, tāpēc iesakām to pārbaudīt, pirms saņemt sūtījumu.

Piegādājot paku uz “Paku Skapis/ Pickup tīkls”, saņēmējiem tiek nosūtīta īsziņa un/vai e-pasts ar PIN kodu, kas nepieciešams, lai atvērtu “Paku Skapis/ Pickup tīkls” nodalījumu un saņemtu sūtījumu.

Preces uzglabāšanas laiks “Paku Skapis/ Pickup tīkls” ir 7 (septiņas) kalendārās dienas. Ja minētajā laikā pasūtījums no “Paku Skapis/ Pickup tīkls” netiek izņemta, tā tiek atgriezta Pārdevējam.

4.14. Ja Pircējs pamana, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju “Paku Skapis/ Pickup tīkls”  vai sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālr. 67 387 288 (ja saņēmāt sūtījumu DPD “Paku Skapis/ Pickup tīkls”).

  1. Preču atbilstība līguma noteikumiem un derīguma termiņš

5.1. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces piegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

5.2.  Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:

5.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;

5.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

5.2.3. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu;

5.2.4. attiecīgi samazināt preces cenu.

5.3.   Vispirms Pircējs izvirza Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām     :

5.3.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību;

5.3.2. apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.

5.4. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

5.5. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka CARESHOP e-veikalā tiešsaistē esošās preces pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

5.6. Gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem konkrētām precēm tiek noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja tādas preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

5.7. Preces tiek apmainītas, iepriekš ar Pārdevēju saskaņojot preču saņemšanas laiku un adresi. Pārdevēja pārstāvis ierodas paņemt preces. Visas ar to saistītās izmaksas sedz Pārdevējs. Sakarā ar preču apmaiņu lūdzam sazināties pa e-pastu info@careshop.lv; vai tālr. +371 67 211 629.

5.8. Apmainot CARESHOP e-veikalā iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu aizpildīta Pārdevēja preču apmaiņas forma.

  1. Atteikšanās no līguma

6.1. Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” noteiktajos gadījumos Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no e-veikalā CARESHOP iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.

6.2.   Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtītu e-pastu uz info@orklacare.lv). Pircējs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

6.3.   Pircējs atgriež preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota vai nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

6.4. Pircējs nogādā preci Pārdevējam vai nosūta pa pastu uz adresi UAB “Orkla Care”, Trinapolio g. 9E, LT-08337, Viļņa, Lietuva, Pircējs sedz tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu.

6.5.   Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids). Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

6.6.   Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

6.7.   Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

6.8. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību vai darbības noskaidrošanai.

  1. Informācijas apmaiņa

7.1. Visus paziņojumus, kas saistīti ar preču piegādi, Pārdevējs nosūta un kontaktējas, izmantojot Pircēja/Lietotāja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi vai tālruņa numuru.

7.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta un kontaktējas pa e-pastu: info@careshop.lv vai tālr. +371 67 211 629.

  1. Nobeiguma noteikumi

8.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

8.3. Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un pamatojumu.

8.4. Tīmekļa vietnes nodrošinātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ieskaitot zaudējumus, kas radušies CARESHOP vietnes lietošanas traucējumu rezultātā, kā arī par datu zudumiem vai bojājumiem, kuri radušies Pircēja/Lietotāja dēļ vai tādu trešo personu dēļ, kuras vietnē rīkojas ar Pircēja/Lietotāja ziņu vai kurām Pircēja/Lietotāja nolaidības dēļ ir viņa pieteikšanās dati CARESHOP. Tīmekļa vietnes nodrošinātājs arī nav atbildīgs par pieteikšanās un/vai lietošanas traucējumiem CARESHOP vietnē un/vai to radīto kaitējumu, kas radies trešo pušu, kuras nav saistītas ar Pircēju/Lietotāju, darbību vai bezdarbības dēļ, ieskaitot elektroenerģijas padeves, interneta pieejamības traucējumus u. c. Tas neierobežo Tīmekļa vietnes nodrošinātāja atbildību saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu imperatīvajām prasībām.

8.5. Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šo noteikumu izpildīšanu, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdu var risināt, piemēram, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) vai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.