Bezmaksas piegāde no 29 EUR. Piegāde 5-7 darba dienu laikā.

Preču komplektēšana un piegāde

1. CARESHOP e-veikala tirdzniecība tiek veikta Latvijas teritorijā un izraudzītajās Eiropas valstīs. Ārvalstu sūtījumu svars nedrīkst pārsniegt 31,5 kg.  Preces piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis SIA “DPD Latvija”.

2. Par preču piegādes pakalpojumu tiek piemērota papildu maksa (izņemot pasūtījumiem virs 29 Eur), kas norādīta CARESHOP e-veikalā pasūtīšanas brīdī. Preču piegādes maksa var būt atkarīga no Pircēja pasūtīto preču vērtības vai fiksēta, ja Pircējam tiek piedāvāti īpaši piedāvājumi.  Tiešās piegādes izmaksas mājās ar kurjeru Latvijas teritorijā – 4,75 Eur, piegāde uz DPD Paku skapi / Pickup terminālu – 3,70 Eur.

3. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apjomā. Ja neizdodas to izdarīt, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu – tādā gadījumā Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksā uz Pircēja bankas kontu visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas. Par to Pircējs tiks informēts pa e-pastu vai telefoniski.

4. Pircēja/Lietotāja e-veikalā pasūtītās preces tiks piegādātas uz Pircēja/Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs apņemas pieņemt preces pats personīgi.

5. Gadījumā, ja Pircējs nav sastopams, Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, Pārdevēja pilnvarotajam pārstāvim (kurjeram) ir tiesības izsniegt preces jebkurai citai pilngadīgai personai norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai. Ja Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis nesastop ne Pircēju, ne citu pilngadīgu personu, Pircēja norādītajā adresē 3 (trīs) dienas pēc kārtas, preces glabā pilnvarotā pārstāvja Paku skapī / Pickup tīklā. Pārdevējs pēc iespējas ātrāk informē Pircēju par radušos situāciju.

6. Ja preces nav piegādātas Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs preces pasūtījumā norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, utt.), preces atkārtoti netiek nosūtītas, izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par preču atkārtotu piegādi.

7. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers) piegādā preces Pircējam mājās, birojā vai citā izvēlētajā adresē izvēlētā piegādes laikā (plkst. 8-14, 14-18 vai 18-22 darba dienās) 4-5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Pircējs saņem SMS vai e-pastu par paredzamo sūtījuma piegādes laiku un sūtījuma numuru. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes veidu un laiku.

8. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai arī nav piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

9. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi (kurjeru) jāpārbauda sūtījuma stāvoklis un atbilstība pasūtītajam.

10. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saplēsta iepakojuma uzlīme, bojāts iepakojums vai ir citi ārēji bojājumi), tas jānorāda pavaddokumentos (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

11. Ja preču pieņemšanas brīdī Pircējs konstatē, ka preču daudzums sūtījumā ir neatbilstošs vai piegādātās preces neatbilst viņa pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pavaddokumentā, Pircējam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, jāatdod atpakaļ nepasūtītās preces, bet Pārdevējs apņemas pēc iespējas īsākā laikā piegādāt atbilstošu un (vai) trūkstošo preču daudzumu un (vai) atbilstošās preces.

12. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā prece ir nepietiekamas kvalitātes, Pircējs nepieņem bojātās preces un tās nodod atpakaļ kurjeram, kā arī norāda preču atpakaļnosūtīšanas faktu un preču iemeslu pavaddokumentā (Pārdevēja eksemplārs). Ja Pircējs nespēj pārbaudīt preču kvalitāti sūtījumā un/ vai šajā punktā noteiktajā veidā, uzskata, ka preces ir piegādātas ar atbilstošu kvalitāti.

13. Kad Pircējs izvēlas saņemt preces ar DPD “Paku Skapi/ Pickup tīkls” starpniecību, pasūtījums tiek nogādātas visā Latvijas teritorijā piegādes punktos un terminālos 4-5 darba dienu laikā.

DPD “Paku Skapis/ Pickup tīkls” strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Dažu DPD “Paku Skapis/ Pickup tīkls”  darba laiks var atšķirties, tāpēc iesakām to pārbaudīt, pirms saņemt sūtījumu.

Piegādājot paku uz “Paku Skapis/ Pickup tīkls”, saņēmējiem tiek nosūtīta īsziņa un/vai e-pasts ar PIN kodu, kas nepieciešams, lai atvērtu “Paku Skapis/ Pickup tīkls” nodalījumu un saņemtu sūtījumu.

Preces uzglabāšanas laiks “Paku Skapis/ Pickup tīkls” ir 7 (septiņas) kalendārās dienas. Ja minētajā laikā pasūtījums no “Paku Skapis/ Pickup tīkls” netiek izņemta, tā tiek atgriezta Pārdevējam.

14. Ja Pircējs pamana, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju “Paku Skapis/ Pickup tīkls”  vai sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālr. 67 387 288 (ja saņēmāt sūtījumu DPD “Paku Skapis/ Pickup tīkls”).