Bezmaksas piegāde no 29 EUR. Piegāde 5-7 darba dienu laikā.

Atgriešana

Preču atbilstība līguma noteikumiem un derīguma termiņš

1. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces piegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

2.  Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:

2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;

2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

2.3. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu;

2.4. attiecīgi samazināt preces cenu.

3.   Vispirms Pircējs izvirza Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām     :

3.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību;

3.2. apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.

4. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

5. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka CARESHOP e-veikalā tiešsaistē esošās preces pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

6 Gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem konkrētām precēm tiek noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja tādas preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

7. Preces tiek apmainītas, iepriekš ar Pārdevēju saskaņojot preču saņemšanas laiku un adresi. Pārdevēja pārstāvis ierodas paņemt preces. Visas ar to saistītās izmaksas sedz Pārdevējs. Sakarā ar preču apmaiņu lūdzam sazināties pa e-pastu info@careshop.lv; vai tālr. +371 67 211 629.

8. Apmainot CARESHOP e-veikalā iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu aizpildīta Pārdevēja preču apmaiņas forma.

 

Atteikšanās no līguma

1. Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” noteiktajos gadījumos Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no e-veikalā CARESHOP iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.

2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtītu e-pastu uz info@orklacare.lv). Pircējs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

3.   Pircējs atgriež preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota vai nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

4. Pircējs nogādā preci Pārdevējam vai nosūta pa pastu uz adresi UAB “Orkla Care”, Trinapolio g. 9E, LT-08337, Viļņa, Lietuva, Pircējs sedz tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu.

5.   Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids). Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

6.   Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

7.   Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

8. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību vai darbības noskaidrošanai.