Bezmaksas piegāde no 29 EUR. Piegāde 5-7 darba dienu laikā.

Lojalitātes programmas noteikumi

CARESHOP LOJALITĀTES PUNKTU programmas noteikumi

 

  1. Noteikumos lietotie termini

 

1.1. CARESHOP - vietni administrē kā TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS SIA “Orkla Care”, reģistrācijas Nr. 40003973112, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV-1039 un e-veikalā preču tirdzniecību organizē un izpilda Pārdevējs UAB “Orkla Care”, biroja adrese: Trinapolio g. 9E, LT-08337, Viļņa, Lietuva, juridiskās personas kods: 301240827, PVN maksātāja numurs: LT10000357351. Sīkāk par TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJA un PĀRDEVĒJA lomu personas datu apstrādes jautājumos, lūdzu, skatiet sadaļā “Reģistrācija un personas datu apstrāde”.

1.2. Anketa ir informatīva veidlapa, kas jāaizpilda, lai piedalītos CARESHOP LOJALITĀTES PUNKTU programmā. Tā apliecina klienta vēlmi kļūt par šīs programmas dalībnieku. Anketā ir iekļauti personas dati, kas nepieciešami, lai apstiprinātu klienta reģistrāciju un sniegtu klientam piekļuvi visām programmas priekšrocībām.

1.3. Noteikumi - CARESHOP LOJALITĀTES PUNKTU programmas noteikumi.

1.4. Ieguvumi - atlaides un citi īpašie piedāvājumi, kas pieejami CARESHOP LOJALITĀTES PUNKTU programmas dalībniekiem.

1.5. Programma - CARESHOP LOJALITĀTES PUNKTU programma, kas ir derīga vienu kalendāro gadu (punkti uzkrājas 11 mēnešus).

1.6. Programmas dalībnieks - fiziska persona, ne jaunāka par 16 gadiem, kurai pēc informācijas veidlapas aizpildīšanas, ir piešķirtas tiesības piedalīties CARESHOP LOJALITĀTES PUNKTU programmā.

1.7. Punkti - virtuāla nauda, ​​ar kuru LOJALITĀTES PUNKTU programmas dalībnieks var norēķināties par precēm www.careshop.lv veikalā. Katra pirkuma laikā, programmas dalībnieka kontā, lojalitātes punktu veidā, tiek atgriezti 7% no iepriekšējā pirkuma laikā samaksātās galīgās groza summas (t.i., summa pēc atlaides piemērošanas, izlietotajiem punktiem, neskaitot piegādi).

 

  1. Programmas vispārīgie noteikumi

 

2.1. Programmas noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem mūsu interneta veikalā www.careshop.lv. Reģistrējoties Programmai, Jums ir jāakceptē šie Noteikumi, kas nozīmē, ka esat piekritis līgumam un šī piekrišana apliecina līguma noslēgšanu, kā arī jāapstiprina, ka esat iepazinies ar šiem Noteikumiem. Tādējādi juridiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir starp CARESHOP un Jums noslēgtā līguma izpilde.

2.2. CARESHOP patur tiesības mainīt Programmu un/vai Programmas noteikumus, iepriekš par to brīdinot Programmas dalībniekus 10 dienas iepriekš mājaslapā www.careshop.lv vai citos pieejamajos kanālos.

2.3. Programmas noteikumi ir publicēti un ar tiem var iepazīties mājaslapā www.careshop.lv un aizpildot LOJALITĀTES PROGRAMMAS dalībnieka anketu.

2.4. Programmas darbība konkrētam Programmas dalībniekam var tikt apturēta pēc Programmas dalībnieka vai CARESHOP iniciatīvas šādos gadījumos un kārtībā:

2.4.1. Pamatojoties uz Programmas dalībnieka pieprasījumu, kas nosūtīts pa pastu uz UAB CARESHOP, Trinapolio str. 9E, LT-08337 Viļņa vai rakstot uz e-pasta adresi info@careshop.lv.

2.4.2. Ja Programmas dalībnieks ir neaktīvs 3 gadus vai ilgāk (piemēram, neizmanto Programmas priekšrocības vai nepiesakās savā kontā).

2.5. Programmas dalībnieki individuāli netiks informēti, ka tuvojas trīs gadu termiņš.

2.6. Programmā var piedalīties visas personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu.

2.7. Lai reģistrētos, Programmas dalībniekam ir jāatzīmē rūtiņa "Vēlos kļūt par lojalitātes programmas dalībnieku", kas parādīsies 4. solī, reģistrējoties vietnē www.careshop.lv.

2.8. Reģistrējoties Programmas dalībniekam ir jāizveido konts mājaslapā www.careshop.lv, kurā var redzēt uzkrātos Punktus, sekot līdzi Programmas jaunumiem, uzzināt par Priekšrocībām un citu Programmas dalībniekam svarīgu informāciju, kā arī pārvaldīt sava konta informāciju.

2.9. Viena persona var reģistrēties tikai vienu reizi, un tai var būt tikai viens konts.

 

  1. Punktu saņemšanas un izmantošanas noteikumi

 

3.1. Iepērkoties www.careshop.lv un autorizējoties savā kontā, Programmas dalībnieks saņems Punktus par katru pirkumu, kas vienāds ar vai pārsniedz 1 (vienu) eiro un uzkrās tos laika posmā no 1. janvāra. - 30. novembrim (decembrī punkti netiek uzkrāti). Par katru iztērēto eiro tiek piešķirti 7 punkti. 1 Punkts = 0,01 EUR. Punkti tiek uzkrāti no gala summas (pēc visām atlaidēm, izmantotajiem punktiem, izņemot piegādi). Punkti ir noapaļoti līdz divām zīmēm aiz komata.

3.2. Programmas dalībnieks var izmantot uzkrātos Punktus kārtējā gada periodā (1. janvāris - 31. decembris), iepērkoties www.careshop.lv, pieslēdzoties savā kontā. Punktus var izmantot, lai samaksātu līdz 80 % no pirkuma summas.

3.3. Visi lojalitātes programmas Dalībniekam pieejamie punkti tiek anulēti gada pēdējā dienā. Dalībnieks iepriekš individuāli netiks informēts. No katra gada 1. janvāra lojalitātes punkti tiek uzkrāti no jauna.

3.4. Programmas punkti nav apmaināmi pret naudu vai citu atlīdzību, ja vien Uzņēmums nenolemj citādi.

3.5. Punkti netiek piešķirti, un tos nevar izmantot, lai samaksātu par piegādes pakalpojumiem.

3.6. Informācija par saņemto, uzkrāto un izlietoto Punktu gala atlikumu ir pieejama, autorizējoties personīgajā kontā vietnē www.careshop.lv.

3.7. Programmas dalībnieks jebkurā laikā (arī iestājoties Programmā) var atteikties no reklāmas paziņojumu saņemšanas un atsaukt savu piekrišanu to saņemšanai, paziņojot par to CARESHOP pa e-pastu info@careshop.lv vai izvēloties atteikšanās saiti Programmas dalībniekiem nosūtītajās CARESHOP vēstulēs.

 

  1. Reģistrācija un Personas datu apstrāde

 

4.1. CARESHOP darbojas divi personas datu pārziņi – TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS un PĀRDEVĒJS.

4.2. PĀRDEVĒJS ir pārzinis sekojošos jautājumos: Jūsu pasūtījumu izpildes nodrošinātājs, kurš organizē pasūtītās preces piegādi, kā arī saņem maksu par Jūsu veikto pasūtījumu, secīgi PĀRDEVĒJS apstrādā sekojošus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, pirkuma grozu, adresi, uz kuru pasūtījums tiks piegādāts, pasūtījuma apmaksas veidu, kontaktinformāciju. Pamats šo personas datu apstrādei ir līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b punkts), kā arī Pārdevēja leģitīmo interešu aizsardzībai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts).

4.3. TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS ir pārzinis sekojošos jautājumos: 

4.3.1. Patērētāju lojalitātes veicināšanai - tiešais mārketings un ar to saistītās aktivitātes. Lai veiktu šo uzdevumu, mēs apstrādājam sekojošus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, adresi, uz kuru pasūtījums tiks piegādāts, pirkumu vēsturi, uzkrāto Punktu atlikumu. Pamats šo personas datu apstrādei ir Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b punkts), kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts).

4.3.2. Jūsu profila administrēšanai un uzturēšanai. Lai veiktu šo uzdevumu, mēs apstrādājam sekojošus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, pirkuma grozu, adresi, uz kuru pasūtījums tiks piegādāts, kontaktinformāciju. Pamats šo personas datu apstrādei ir Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b punkts), kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts).

4.3.3. Jūsu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošanai. Lai veiktu šo uzdevumu, mēs apstrādājam sekojošus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, pirkuma grozu, adresi, uz kuru pasūtījums tiks piegādāts, kontaktinformāciju.  Pamats šo personas datu apstrādei ir mūsu juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c punkts), kā arī mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts).

4.4. Ja Pircējs vēlas piedalīties Programmā un izmantot CARESHOP e-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, viņam jāreģistrējas CARESHOP e-veikala sistēmā kā parastam vai vienreizējam lietotājam, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas anketā jānorāda šādi Pircēja Personas dati: vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, kur preces tiks piegādātas, tālruņa numurs, citi dati, kas nepieciešami preču piegādei. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā norāda juridiskās personas nosaukumu. Lietotājam nav jāreģistrējas, lai izmantotu vietnes pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tīmekļa vietnes saturs, lai gūtu labumu Lietotājam. Ja Programmai nepieciešamie personas dati netiek sniegti, Datu pārzinis nav tiesīgs reģistrēt dalībnieku un dalībnieks nevar piedalīties Programmā.

4.5. Pircējs, iepērkoties CARESHOP e-veikalā, ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, viņam nekavējoties tie jāatjaunina. Pārdevējs un TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Pircējam un/vai trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un/vai nepilnīgus Personas datus vai nav mainījis un papildinājis datus pēc to maiņas.

4.6. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā bez ierobežojumiem mainīt, papildināt vai dzēst savus reģistrācijas datus.

4.7. Reģistrēts Pircējs/Lietotājs iegūst individuālus pieteikšanās datus (lietotājvārdu un paroli) un apņemas tos glabāt, turēt noslēpumā un neizpaust trešajām personām. Pircējs/Lietotājs ir atbildīgs par viņam piešķirto piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkādām darbībām (datu pārsūtīšanu, preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras CARESHOP e-veikalā tiek veiktas, pieslēdzoties ar Pircēja individuālo lietotājvārdu un paroli. Ja CARESHOP vietnes vai e-veikala pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēdzas ar Pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju/Lietotāju. Ja Pircējs/Lietotājs zaudē savus pieteikšanās datus, viņam tas nekavējoties jāpaziņo pa pastu, tālruni, faksu vai e-pastu.

4.8. Pircēja/Lietotāja iesniegtie Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar ES Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuri reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un uzglabājot Klienta/Lietotāja Personas datus, Pārdevējs un TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, ar kuriem nodrošinās Personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4.9. Pircēja/Lietotāja iesniegtos Personas datus izmantos vienīgi Pārdevējs un TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS, tā partneri, ar kuriem Pārdevējs un TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS sadarbojas, veicot CARESHOP e-veikalu administrēšanu, preču piegādi un/vai sniedzot citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs un TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS neizpaudīs Pircēja/Lietotāja Personas datus trešajām personām, izņemot šajā punktā minētos partnerus vai ja Latvijas Republikas tiesību aktos  noteiktajos gadījumos būs pienākums to darīt.

4.10. Pircēja/Lietotāja Personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Reģistrācijas laikā CARESHOP e-veikalā vai tīmekļa vietnē Pircēja iesniegtie Personas dati tiks glabāti 3 (trīs) gadus pēc Pircēja/Lietotāja pēdējās pieslēgšanās e-veikala vai vietnes sistēmai. Pircēja/Lietotāja dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti 3 (trīs) gadus pēc Pircēja/Lietotāja pēdējās pieslēgšanās e-veikala vai vietnes sistēmai. Kad Personas dati vairs nebūs vajadzīgi to apstrādes mērķiem un/vai būs beidzies to glabāšanas termiņš, tie tiks drošā veidā iznīcināti.

4.11. Pircējam/Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā, iesniedzot attiecīgajam pārzinim pieprasījumu, iepazīties ar pārziņu apstrādātajiem viņa Personas datiem un to apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus Personas datus, pieprasīt apturēt viņa Personas datu apstrādi, izņemot datu glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likumus un šos Noteikumus. No 2018. gada 25. maija, ja pastāv ES Vispārējā datu aizsardzības regulā norādītie nosacījumi, Pircējs/Lietotājs arī iegūst tiesības uz datu pārnesamību. Pircēja/Lietotāja tiesības saistībā ar viņa Personas datu apstrādi reglamentē ES Vispārējā datu aizsardzības regula un citi Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

4.12. Ciktāl Personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, Pircējam/Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, neskarot datu apstrādi, kas balstīta uz piekrišanu, līdz piekrišanas atsaukšanas likumīgumam.

4.13. Ja Pircējs/Lietotājs vēlas iesniegt sūdzību par to, kā pārziņi rīkojas ar viņa Personas datiem, Pircējs/Lietotājs var sazināties ar attiecīgo pārzini sūtot ziņu uz e-pastu: info@careshop.lv, un pārziņi izmeklēs šo jautājumu saskaņā ar savu kompetenci.

4.14. Ja Pircējs/Lietotājs nav apmierināts ar pārziņa atbildi vai uzskata, ka pārzinis apstrādā Pircēja/Lietotāja Personas datus, neievērojot juridiskās prasības, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu Valsts inspekcijai.

4.15. TĪMEKĻA VIETNES NODROŠINĀTĀJS vienlaikus darbojas arī kā personas datu apstrādātājs, glabājot tādus personas datus, kuri nepieciešami PĀRDEVĒJAM viņa, šajā nodaļā norādīto pārziņa darbību īstenošanai (pasūtījumu izpildei un maksas par pasūtījumu saņemšanai).

  1. Noslēguma noteikumi

 

5.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

5.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

5.3. Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un pamatojumu.

5.4. Tīmekļa vietnes nodrošinātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ieskaitot zaudējumus, kas radušies CARESHOP vietnes lietošanas traucējumu rezultātā, kā arī par datu zudumiem vai bojājumiem, kuri radušies Pircēja/Lietotāja dēļ vai tādu trešo personu dēļ, kuras vietnē rīkojas ar Pircēja/Lietotāja ziņu vai kurām Pircēja/Lietotāja nolaidības dēļ ir viņa pieteikšanās dati CARESHOP. Tīmekļa vietnes nodrošinātājs arī nav atbildīgs par pieteikšanās un/vai lietošanas traucējumiem CARESHOP vietnē un/vai to radīto kaitējumu, kas radies trešo pušu, kuras nav saistītas ar Pircēju/Lietotāju, darbību vai bezdarbības dēļ, ieskaitot elektroenerģijas padeves, interneta pieejamības traucējumus u. c. Tas neierobežo Tīmekļa vietnes nodrošinātāja atbildību saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu imperatīvajām prasībām.

5.5. Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šo noteikumu izpildīšanu, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdu var risināt, piemēram, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) vai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.